Loading...

Modified: 

Modified: 

Theme modified: 

Modified: 

  Link Empty
  Icoon

  Gegevens gewijzigd
  Wachtwoord gewijzigd  please wait...

  Click "Ok" to open the live version in a new tab or window.

  Tegel Insluiten

  Met onderstaande HTML code kunt u een tegel publiceren op uw eigen website.

  gebiedsselectie thema's navigatie tegels sidebar indicator info
  Toon als grid Toon als lijst

  Niet toonbaar

  Niet toonbaar

  Diplomaresultaat

   

  67,0%

  Regio College

  71,5%

  ROC

  DUO
  | 2017

  Voor de bepaling van het diplomaresultaat per instelling voor het studiejaar/opbrengstenjaar (loopt van 1-10 tot 1-10) t/m (t+1), wordt gekeken naar het aantal ingeschreven deelnemers op 1-10-t. Deze groep vormt de populatie.
  Van de deelnemers uit deze populatie wordt bepaald of zij een inschrijving op diezelfde instelling hebben geldig op 1-10-(t+1). Indien deze inschrijving er niet is, wordt deze deelnemer als uitstromer aangemerkt. Van de deelnemers uit deze populatie wordt ook bepaald of zij ooit een diploma hebben behaald bij diezelfde instelling.

  Vervolgens zijn de deelnemers uit de populatie in de volgende categorieën in te delen:
  a. Doorstromers zonder diploma
  b. Doorstromers met diploma
  c. Uitstromers zonder diploma
  d. Uitstromers met diploma

  Voor het bepalen van het Diplomaresultaat per Instelling worden de categorieën a en b buiten beschouwing gelaten. De aantallen deelnemers uit de overige categorieën worden als volgt gebruikt voor de bepaling van het diplomaresultaat per Instelling: d / (c+d) * 100%. Een deelnemer kan meerdere inschrijvingen bij verschillende instellingen of bij dezelfde instelling hebben. Die deelnemer telt bij de verschillende instellingen mee, maar altijd maximaal 1 keer per instelling.

  Aandeel doorstroom gediplomeerden

  OnderwerpRegio College
  Aandeel doorstroom gediplomeerden ( )46.2
  DUO
  | 2017

  Niveau 1, 2 en 3

  Aandeel voortijdige schoolverlaters

  JaarRegio CollegeROC
  20145,85,4
  20155,15,1
  20165,25,2
  20175,65,5
  DUO

  De indicator geeft het aantal voortijdig schoolverlaters per onderwijsinstelling per schooljaar weer. Voortijdige schoolverlaters zijn jongeren tussen de 12 en 23 jaar die zonder startkwalificatieniveau het onderwijs verlaten. Een startkwalificatie is een havo- of vwo-diploma of met het behalen van een diploma op niveau 2 van het mbo of hoger.

  Jaarresultaat

   

  67,2%

  Regio College

  70,7%

  ROC

  DUO
  | 2017

  Voor de bepaling van het jaarresultaat per instelling voor het studiejaar/opbrengstenjaar (loopt van 1-10 tot 1-10) t/m (t+1)), wordt gekeken naar het gediplomeerden in deze periode én degenen die voor het deze periode zijn ingeschreven en in de periode uitgeschreven. Deze groep vormt de populatie.Van de deelnemers uit deze populatie wordt ook bepaald of zij ooit een diploma hebben behaaldbij diezelfde instelling.

  Aandeel voortijdige schoolverlaters naar niveau

  Regio College

  OnderwerpRegio CollegeROC
  Aandeel voortijdige schoolverlaters naar niveau (%)24.623.0
  Aandeel voortijdige schoolverlaters naar niveau (%)10.19.9
  Aandeel voortijdige schoolverlaters naar niveau (%)4.34.2
  Aandeel voortijdige schoolverlaters naar niveau (%)3.33.8
  DUO
  | 2017

  De indicator geeft het aantal voortijdig schoolverlaters per onderwijsinstelling per schooljaar weer. Voortijdige schoolverlaters zijn jongeren tussen de 12 en 23 jaar die zonder startkwalificatieniveau het onderwijs verlaten. Een startkwalificatie is een havo- of vwo-diploma of met het behalen van een diploma op niveau 2 van het mbo of hoger.

  Choose one area

  Choose one gebied
  Choose one gebied

  ...Gebied... vergelijken met

  Choose one gebied
  Choose one gebied

  Mijn Regio

  Choose one gebied
  Choose one gebied

  Mijn Mosaic

  Binnen ‘Mijn Mosaic’ kunt u zelf thema’s samenstellen en deze delen met geinteresseerden. Hieronder in het kort de stappen om uw eigen thema te maken.

  1. Thema aanmaken
  Maak een thema aan door op het stersymbool te klikken. U kunt vervolgens de naam van thema wijzigen. Er is een maximum van vier thema’s.

  2. Tegels toevoegen
  Blader naar het thema van waaruit u tegels wilt toevoegen. Via het stersymbool kunt u de tegel toevoegen aan uw eigen thema. Deze knop verschijnt als u met de muis over een tegel gaat.

  3. Tegels indelen
  Nadat de tegels zijn toegevoegd kunt u de volgorde nog wijzigen. Ga hiervoor naar Mijn Mosaic en selecteer het thema. Als u met de muis over een tegel gaat verschijnt er een knop om tegels te verplaatsen en een knop om de tegel te verwijderen.

  4. Thema delen
  Het thema kan worden gedeeld via een URL die u kunt vinden in het wijzig thema dialoog.

  Het thema bevat nog geen tegels. Volg onderstaande stappen om tegels toe te voegen en het thema te delen.

  1. Tegels toevoegen
  Blader naar het thema van waaruit u tegels wilt toevoegen. Via het ster symbool in een tegel kunt u de tegel toevoegen aan uw eigen thema. Deze knop verschijnt als u met de muis over een tegel gaat.

  2. Tegels indelen
  Nadat de tegels zijn toegevoegd kunt u de volgorde nog wijzigen. Ga hiervoor naar Mijn Mosaic en selecteer het thema. Als u met de muis over een tegel gaat verschijnt er een knop om tegels te verplaatsen en een knop om de tegel te verwijderen.

  3. Thema delen
  Het thema kan worden gedeeld via een URL die u kunt vinden in het wijzig thema dialoog.

  Uw zoekopdracht {searchText} heeft helaas geen resulaten opgeleverd.

  Select period level