Loading...

Modified: 

Modified: 

Theme modified: 

Modified: 

    Link Empty
    Icoon

    Gegevens gewijzigd
    Wachtwoord gewijzigd    please wait...

    Click "Ok" to open the live version in a new tab or window.

    Tegel Insluiten

    Met onderstaande HTML code kunt u een tegel publiceren op uw eigen website.

    gebiedsselectie thema's navigatie tegels sidebar indicator info
    Toon als grid Toon als lijst

    Niet toonbaar

    Niet toonbaar

    Liquiditeit

    OnderwerpMBO UtrechtROC
    Liquiditeit ({unit})3.011.39
    DUO
    | 2017

    De liquiditeitsratio geeft aan in welke mate de instelling aan haar verplichtingen op korte termijn kan voldoen. Een liquiditeit groter dan 1 wordt doorgaans als voldoende gekwalificeerd, omdat tegenover de binnenkort vervallende schulden van de instelling ten minste evenveel vlottende activa staan. Met andere woorden, er is sprake van een positief werkkapitaal; de instelling hoeft niet vaste activa om te zetten in liquide middelen of extra financiering aan te gaan om aan de verplichtingen op korte termijn te voldoen.

    Solvabiliteit

    (eigen vermogen /totale passiva)

    OnderwerpMBO UtrechtROC
    Solvabiliteit ({unit})4753
    DUO
    | 2017

    De solvabiliteit geeft aan op welke wijze de bezittingen die op de actiefzijde van de balans staan zijn gefinancierd, namelijk met eigen vermogen en/of vreemd vermogen. Hoe slechter de solvabiliteit is, des te groter is het risico, dat de vermogensverstrekkers hun vermogen deels of geheel verloren zien gaan. Een slechte solvabiliteit bemoeilijkt het vinden van nieuwe vermogensverstrekkers.

    Rentabiliteit

    OnderwerpMBO UtrechtROC
    Rentabiliteit ({unit})0.36-0.17
    DUO
    | 2017

    Dit kengetal geeft aan welk deel van de totale baten c.q. opbrengsten over lijft na aftrek van de lasten c.q. kosten. Het geeft aan in hoeverre de inkomsten en uitgaven elkaar in evenwicht houden. In de periode dat reserves worden opgebouwd zal de rentabiliteit over het algemeen hoger zijn dan in de periode waarin tot besteding wordt overgegaan. 

    Solvabiliteit 2

    ((eigen vermogen + voorzieningen)/totale passiva)

    OnderwerpMBO UtrechtROC
    Solvabiliteit 2 ({unit})5159
    DUO
    | 2017

    De solvabiliteit geeft aan op welke wijze de bezittingen die op de actiefzijde van de balans staan zijn gefinancierd, namelijk met eigen vermogen en/of vreemd vermogen. Hoe slechter de solvabiliteit is, des te groter is het risico, dat de vermogensverstrekkers hun vermogen deels of geheel verloren zien gaan. In de indicator solvabiliteit 2 zijn de voorzieningen opgenomen. Een instelling kan haar vermogenspositie en exploitatiesaldo beïnvloeden door de voorzieningenpositie aan te passen. Een slechte solvabiliteit bemoeilijkt het vinden van nieuwe vermogensverstrekkers.

    Choose one area

    Choose one gebied
    Choose one gebied

    ...Gebied... vergelijken met

    Choose one gebied
    Choose one gebied

    Mijn Regio

    Choose one gebied
    Choose one gebied

    Mijn Mosaic

    Binnen ‘Mijn Mosaic’ kunt u zelf thema’s samenstellen en deze delen met geinteresseerden. Hieronder in het kort de stappen om uw eigen thema te maken.

    1. Thema aanmaken
    Maak een thema aan door op het stersymbool te klikken. U kunt vervolgens de naam van thema wijzigen. Er is een maximum van vier thema’s.

    2. Tegels toevoegen
    Blader naar het thema van waaruit u tegels wilt toevoegen. Via het stersymbool kunt u de tegel toevoegen aan uw eigen thema. Deze knop verschijnt als u met de muis over een tegel gaat.

    3. Tegels indelen
    Nadat de tegels zijn toegevoegd kunt u de volgorde nog wijzigen. Ga hiervoor naar Mijn Mosaic en selecteer het thema. Als u met de muis over een tegel gaat verschijnt er een knop om tegels te verplaatsen en een knop om de tegel te verwijderen.

    4. Thema delen
    Het thema kan worden gedeeld via een URL die u kunt vinden in het wijzig thema dialoog.

    Het thema bevat nog geen tegels. Volg onderstaande stappen om tegels toe te voegen en het thema te delen.

    1. Tegels toevoegen
    Blader naar het thema van waaruit u tegels wilt toevoegen. Via het ster symbool in een tegel kunt u de tegel toevoegen aan uw eigen thema. Deze knop verschijnt als u met de muis over een tegel gaat.

    2. Tegels indelen
    Nadat de tegels zijn toegevoegd kunt u de volgorde nog wijzigen. Ga hiervoor naar Mijn Mosaic en selecteer het thema. Als u met de muis over een tegel gaat verschijnt er een knop om tegels te verplaatsen en een knop om de tegel te verwijderen.

    3. Thema delen
    Het thema kan worden gedeeld via een URL die u kunt vinden in het wijzig thema dialoog.

    Uw zoekopdracht {searchText} heeft helaas geen resulaten opgeleverd.

    Select period level